Miniexpozícia bridlice bude najbližšie prístupná pre verejnosť v nedeľu 14.7.2024 o 15.00 hod.
Z organizačných dôvodov bude Miniexpozícia ťažby a spracovania bridlice v Marianke dňa 30. 6. 2024 (nedeľa)
zatvorená.
V tomto termíne zastupujeme Spolok Permon Marianka a obec Marianku na 16. stretnutí banských miest a obcí Slovenska (Gelnica, 28. – 30. 6. 2024). Ďakujeme za pochopenie.
KTO SME
A AKÉ SÚ NAŠE CIELE
stanovy spolku - TU
dodatok č.1 - TU
výbor spolku
prijatie za člena Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska, 6.september 2007
ocenenia členov spolku
STAŇ SA ČLENOM
NÁŠHO SPOLKU!

PLÁN ČINNOSTI NA ROK
2024
VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK
2014 2015 2016 2017
2018 2019 2020 2021
2022 2023
OBECNÝ A SPOLKOVÝ SPRAVODAJ
z histórie
recenzia
ocenenie z roku 2005
ocenenie z roku 2007
archív čísiel a príloh (48)
SPOLKOVÝ SPRAVODAJ
vydané čísla (7)
ČASOPIS O BANÍCTVE
A BANSKO-HISTORICKOM DEDIČSTVE
čo a kedy sa písalo v tomto časopise o ťažbe a spracovaní marianskej bridlice od roku 2009. Všetky príspevky sú vo formáte PDF, môžete si ich stiahnuť alebo len prečítať.

PROPAGAČNÉ MATERIÁLY
"Veľká kniha o marianskej bridlici"
turistická známka No.666
turistická známka No.919
turistické nálepky
pečiatka bridlicovej štôlne
pohľadnice
plagáty, skladačky
prezentácie
ostatné
PRÍSPEVKY NAŠICH ČLENOV A PARTNEROV
informácie o prezentácií spolku a jeho aktivít v médiách (odkazy na tlačové správy a novinky publikované na iných serveroch a pod.).
VIANOČNÉ A NOVOROČNÉ POZDRAVY 2022-2024 OD NAŠICH PARTNEROV, PRIATEĽOV, KAMARÁTOV A SYMPATIZANTOV
kliknite - TU.
KALENDÁR
 
< Jún 2024 >
 
 Po Ut St Št Pi So Ne
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
ZBORNÍK PRÍSPEVKOV z odborného seminára 3.-4.júna 2009, farebná tlač, formát A4, 78 strán.
NEDOSTUPNÝ!

tlačená verzia

VERZIA NA DVD!
Cena: 10 €
NEDOSTUPNÉ!


DVD verzia
PLAGÁTY
SPRIEVODNÝCH AKCIÍ
Poštová príležitostná pečiatka
plagát - pečiatka
Pečiatka bola používaná 3.6.2009 na Poštovom úrade v Marianke v čase od 8.00 - 16.00 hod.
pre zväčšenie kliknite
PLAGÁTY
SPRIEVODNÝCH AKCIÍ
Výstava ŠEDÉ ZLATO
plagát - pečiatka
Výstava sa konala od 3.-21.6.2009 v Reštaurácii Pútnický mlyn v Marianke.
pre zväčšenie kliknite
Obec - Marianka a jej okolie na mapách - »» úvodná stránka
Marianka a jej okolie na mapách
   výber zo zbierky máp člena spolku, p. Jozefa Kráľa

    V monografii obce Lozorno z roku 2004 časť VIII. Lozorno na mapách čítame motto: Mapa je "knihou krajiny", pomáha nám "čítať" krajinu a jej osídlenie v minulosti. Z každej mapy sa dá vyčítať história zobrazeného územia. Mapa vypovedá o tom, ako to na zobrazovanom území "vyzeralo", kadiaľ viedli cesty, kde stáli domy atď. Je veľmi zaujímavé, porovnávať ich so súčasnosťou.
    Z nižšie zverejnených máp sa dá pomerne presne vyskladať "mozaika" od vzniku a postupného vývoja našej obce.
    Vojenské potreby rakúsko-uhorskej monarchie si v 2. pol. 18. stor. vyžiadali vyhotovenie máp veľkých mierok na uľahčenie orientácie v teréne pri vojenských operáciách a presunoch vojska. Z dôvodu prehratej rakúsko-pruskej vojny, kde jednou z príčín boli aj nedostatočne podrobné mapy, nariadila Mária Terézia v máji 1764 celoplošné mapovanie monarchie. Od tohoto dátumu boli v nasledujúcich storočiach uskutočnené tri vojenské topografické mapovania. Začalo sa aj štvrté mapovanie, ktoré už nebolo dokončené vzhľadom na vypuknutie 1.svetovej vojny a následný rozpad monarchie.

    Jedna z najkrajších máp! Mapa "Okolie K. Freistadt Pressburg / nakreslené kapitánkou
A. Stephaniou, 1892". Zväčšený detail so zameraním na Máriavölgy (Marienthal). Celú mapu s plynulým zoomom si môžete prezrieť klikom na obr.

Kliknite na obr.


    Mapa obce z roku 1771 (!) s plynulou zmenou veľkosti do najmenších detailov!

Kliknite na mapu


NÁŠ TIP: Máte záujem o všetky mapy z I. - III. vojenského mapovania ? Kliknite - TU.

    Ďalšie staré mapy, ktoré zachytávajú našu obec je z I. vojenského mapovania, ktorému sa hovorilo aj "Jozefovské", realizované v rokoch 1763-1785. Mapa v mierke 1:28 800 vznikla zaujímavým spôsobom mapovania. Dôstojníci vojenskej topografickej služby prechádzali krajinu na koňoch a mapovali metódou "a la vue", v preklade - "od oka", t.j. pozorovaním v teréne. Súčasne s kresbou máp vznikal vojenský popis územia obsahujúce informácie, ktoré v mape neboli - napr. šírka a hĺbka vodných tokov, stav ciest, zásobovacie možnosti obcí. Jeden dôstojník dokázal za leto zmapovať až 350 km2 územia.

Časť mapy z I. vojenského mapovania z rokov 1763-1785


    V rámci II. vojenského mapovania (nazývaneho aj "Františkovo" podľa cisára Františka I.) bolo územie Slovenska zmapované v rokoch 1819 – 1858. Územie Slovenska je obsiahnuté na 260 listoch. Na každej mape nachádza pomenovanie zobrazeného územia – názvy krajov a žúp. Rovnako sú na pravom okraji mapy v stĺpci vypísané všetky zaznamenané obce zoradené podľa žúp. Pri každej lokalite je tiež zaznačený počet domov a stajní a počty mužov a koní, ktoré je možné v danej lokalite ubytovať. V pravom dolnom rohu je uvedený rok aj mená osôb, ktoré príslušnú mapu vyhotovili.

Časť mapy z II. vojenského mapovania z rokov 1819-1858

    V rokoch 1857-1883 sa uskutočnilo III. vojenské mapovanie . Mapy mali prvýkrát rám tvorený poludníkmi a rovnobežkami v rozsahu 15 minút krát 7 minút 30 sekúnd.
    Ponúkame Vám "lahôdku"! Ak si chcete pozrieť kompletnú a podrobnú mapu celého Rakúsko-Uhorska podľa III. vojenského mapovania, kliknite TU.

Časť mapy z III. vojenského mapovania z rokov 1857-1883

    Základy kartografie (tvorby máp) v Rakúsko-Uhorsku položil Matej Bel (1684-1749) a Samuel Mikovíny (1700-1750), ktorí od roku 1723 úzko spolupracovali. Vyvrcholením vedeckej činnosti Mateja Bela bolo štvorzväzkové dielo "Notitia Hungariae novae historico- geographica"(Historické a zemepisné vedomosti o súvekom Uhorsku), ktorého súčasťou je Mappa Comitatus Posoniensis (Mapa bratislavskej župy) .

Časť mapy "Mappa Comitatus Posoniensis" z roku 1733

    Ďalšie časti niektorých máp Bratislavskej župy, na ktorých je uvedená naša obec:

Časť mapy približne z roku 1800Časť mapy z roku 1893Časť mapy z roku 1900

    V období 1804 – 1810 aj z ich prác čerpal ďalší kartograf - Ján Lipsky (1766-1826), pri príprave ucelených máp uhorských žúp pod názvom: Mappa Generalis Regni Hungariae (Všeobecná mapa Uhorského kráľovstva)

Časť z Mappa Generalis Regni Hungariae z roku 1806

    Jedna z najkrajších máp! Výrez z mapy zahŕňa Mariathal - Vallis Mariana a Bisternitz (terajšia Záhorská Bystrica). Kompletný mapový list znázorňuje ešte Ballestein (terajšia Borinka) a Stampfen a Mast (terajšia Stupava s časťou Mást).

Výrez mapy z roku 1842

    Jedna z najkrajších máp! Mapa "Okolie K. Freistadt Pressburg / nakreslené kapitánkou A. Stephaniou, 1892". Zväčšený detail so zameraním na Máriavölgy (Marienthal).
    Celú mapu s plynulým zoomom si môžete prezrieť: tu.

Výrez mapy z roku 1892

    Lom vo vtedajšej obci Máriavölgy je zakreslený na krásnej mape významného Uhorského a Maďarského geológa Dr. Ferencza Xaviera Schafarzika "Miesta výskytu významnejších hornín z hľadiska umenia a stavebného priemyslu nachádzajúcich sa na území Maďarskej (Uhorskej) koruny" (Magyar korona országai területén található mü és épitőpari szempontból fonbosabb kőzetek előfordulási helyeinek, átnézetes térképe) z roku 1902!
    Kompletnú mapu si môžete prezrieť alebo stiahnuť: tu.

Výrez mapy z roku 1902

    Katastrálna mapa obce z roku 1904, pozostávajúca zo 4 častí s plynulou zmenou veľkosti do najmenších detailov!

Kliknite na mapu


    Pri "pátraní" po mapách so zobrazením lesných úzkoľajných železníc na Záhorí (Lozorno, Pernek, Rohožník) sa nám dostala "do rúk" veľmi pekná mapa, z ktorej vyberáme výrez našej obce.

Výrez mapy z rokov 1930-1935

    Zaujímavá a pekne spracovaná je mapa vydaná Vojenským zemepisným ústavom v Prahe. Kataster obce je rozdelený do dvoch mapových listov.

Výrez z mapy 1:75000 vydanej VZÚ v Prahe. Rok vydania: 1951

    Podrobné mapovanie krajiny podľa vlastníckych vzťahov zabezpečil stabilný kataster založený patentom z roku 1817, ako zobrazenie a súpis všetkých pozemkov v danej obci. Prinášame ukážky výrezov z niekoľkých katastrálnych máp obce.

Katastrálna mapa z roku 1852
Časť katastrálnej mapy (datovanie nie je známe) - centrálna časť obce
Časť katastrálnej mapy z roku 1896 - centrálna časť obce
Časť katastrálnej mapy z roku 1928 - centrálna časť obce
Časť katastrálnej mapy z roku 1990 - centrálna časť obce
Časť katastrálnej mapy z roku 2004 - centrálna časť obce


    Zaujímavú, ručne kreslenú mapku sme objavili v útlej brožúre "Malé Karpáty a Bielá hora - turistická úprava po juhuzápadnej čiasti prebudeného Slovenska (s mapkou)" vydanej v r. 1910 v Olomouci. Brožúra bola určená českým občanom, ako sprievodca pri ich putovaní po Slovensku.

Časť "mapky" z brožúrky - rok 1910

    Veľmi zaujímavou kategóriou máp v súčasnosti sú tzv. ortofotomapy, t.j. skutočný záber zobrazenia terénu z "vtáčej perspektívy" v príslušnej mierke.

Časť ortofotomapy obce z roku 2000


    Aktuálna Mapa Google - vložené 3. júla 2016 o 8.15 hod.


Copyright 2011 © Jozef Kráľ All rights reserved.
Louis Vuitton Bazar, Tenisky Louis Vuitton, Louis Vuitton Internetový Obchod Slovensko, Tenisky Louis Vuitton Kanye West, Longchamp Bratislava, Longchamp Le Pliage Wallet, Peňaženka Louis Vuitton Panska, Louis Vuitton Taška Cez Plece, Michael Kors Kabelky Sk, Louis Vuitton Okuliare Panske Original, Longchamp Sale, Tenisky Louis Vuitton Shop, Taška Louis Vuitton, Vuitton Kabelky Original, Michael Kors Kabelky Heureka, Longchamps Kabelky, Louis Vuitton Wikipedia Sk, Longchamp Praha, Louis Vuitton Topanky.Sk, Kabelka Louis Vuitton Lacno, Lv Kabelky Lacne, Tenisky Louis Vuitton Cervene, Louis Vuitton Slovakia, Okuliare Louis Vuitton Damske, Lv Kabelky Predaj, Louis Vuitton Taska Na Psa, Michael Kors Penazenky Cena, Louis Vuitton Taška Cena, Lv Kabelky Original, Louis Vuitton Okuliare Shop, Michael Kors Parndorf, Michael Kors Kabelky Fake, Louis Vuitton Shop, Kabelka Vuitton Mimibazar, Lv Kabelky Cez Plece, Longchamp Le Pliage Online, Louis Vuitton Kabelka Sunrise, Michael Kors Kabelky Cena, Louis Vuitton Kabelky Lacne, Okuliare Louis Vuitton Lacno, Lv Kabelky Na Predaj, Tenisky Louis Vuitton E Shop, Louis Vuitton Taska Ara, Kabelka Louis Vuitton Inzercia, Michael Kors Kabelky Predaj, Louis Vuitton Bazar, Vuitton Online Shop, Michael Kors Bratislava, Longchamp Kabelky Le Pliage, Louis Vuitton Neverfull Price, Lv Kabelky Najlacnejsie, Louis Vuitton Penazenky, Michael Kors Penazenky Bazar, Louis Vuitton Kabelky Fake, Michael Kors Kabelky Eshop, Kabelky Louis Vuitton Kupit, Peňaženka Louis Vuitton Mimibazar, Okuliare Louis Vuitton Replica, Longchamp Kabelky, Longchamp Sk, Louis Vuitton Obchod Slovensko, Michael Kors Kabelka Heureka, Louis Vuitton Predajne Slovensko, Louis Vuitton Eshop, Louis Vuitton Kabelka Original, Louis Vuitton Pásky, Okuliare Louis Vuitton Original, Louis Vuitton Neverfull Azure, Lv Okuliare, Louis Vuitton Pásek Cena, Louis Vuitton Kabelka Fake, Louis Vuitton Kabelka Damier, Kabelka Louis Vuitton Alma, Louis Vuitton Tasky, Michael Kors Kabelka Sk, Longchamp Le Pliage Buy Online, Vuitton Kabelka, Louis Vuitton Kabelky Original Cena, Michael Kors Kabelka Mimibazar, Longchamp Paris, Louis Vuitton Shop Slovakia, Kabelky Longchamp Beltissimo, Louis Vuitton Topanky, Louis Vuitton Kabelka Bazar, Louis Vuitton Topanky Panske Na Predaj, Michael Kors Kabelky Parndorf, Luis Vuitton.Sk, Louis Vuitton Obchod Sk, Louis Vuitton Neverfull, Kabelka Louis Vuitton Original, Tenisky Louis Vuitton 2011, Michael Kors Kabelka Hamilton, Louis Vuitton Kabelka Lacno, Louis Vuitton Slnecne Okuliare, Louis Vuitton Online Shop Slovakia, Louis Vuitton Kabelka Cez Plece, Longchamp Kabelky Cena, Lv Kataster, Kabelky Louis Vuitton Lacne, Michael Kors Kabelka Original, Longchamp Bag, Louis Vuitton Tenisky, Longchamp Kabelky Eshop, Louis Vuitton Taska Panska, Louis Vuitton Sk Shop, Lv Shop, Okuliare Louis Vuitton Panske, Longchamp Sac Pliage, Louis Vuitton Slovensko, Slnecne Okuliare Louis Vuitton Millionaire, Kabelka Louis Vuitton Ženské Kabelky, Kabelka Louis Vuitton, Kabelka Louis Vuitton Predaj, Michael Kors Kabelka Lacno, Penazenky Louis Vuitton Original, Louis Vuitton Okuliare Fake, Tenisky Louis Vuitton Rytmus, Kabelka Louis Vuitton Multicolor, Louis Vuitton Okuliare, Kabelka Louis Vuitton Original Cena, Lv Kabelky Lacno, Louis Vuitton Okuliare Lacno, Louis Vuitton Kabelka Alma, Kabelky Louis Vuitton Ceny, Kabelka Louis Vuitton Sunrise, Louis Vuitton Kabelka Ruzova, Vuitton Bags, Kabelky Louis Vuitton E-shop, Louis Vuitton Okuliare Rytmus, Peňaženky Louis Vuitton Mimibazar, Louis Vuitton Okuliare Eshop, Vuitton Kabelka Cena, Lv Kabelky Lacno Na Predaj, Vuitton Kabelky Cena, Louis Vuitton Kabelky Online Shop, Longchamp Le Pliage, Longchamp Online Shop, Longchamp Le Pliage Online Shop, Kabelky Louis Vuitton, Penazenky Louis Vuitton, Louis Vuitton Taška Cez Rameno, Louis Vuitton Shop Slovensko, Tenisky Louis Vuitton Sk, Michael Kors Penazenky, Michael Kors Kabelka Predam, Michael Kors Kabelky Bratislava, Louis Vuitton Kabelky Bazar, Michael Kors Peňaženka, Michael Kors Handbags, Okuliare Louis Vuitton, Longchamp Le Pliage Eshop, Michael Kors Sk, Kabelka Louis Vuitton-cena, Louis Vuitton Tenisky Sk, Kabelka Louis Vuitton Alma Vernis, Louis Vuitton Topanky Damske, Kabelky Louis Vuitton Lacno, Lv Kabelky Cena, Kabelka Louis Vuitton Mimibazar, Longchamp Kabelky Prodej, Kabelky Louis Vuitton Na Predaj, Michael Kors Outlet, Louis Vuitton Shop Sk, Michael Kors Kabelky, Kabelky Louis Vuitton Bazar, Louis Vuitton Bazos.Sk, Michael Kors Kabelky Bazar, Longchamp Kabelka Cena, Louis Vuitton Okuliare Original, Louis Vuitton Kabelka, Michael Kors Kabelka Cena, Louis Vuitton Taška Pánská, Longchamp Makeup Bag, Michael Kors Kabelka Bazar, Louis Vuitton Topanky Damske Cena, Louis Vuitton Topanky Original, Longchamp Slovakia, Louis Vuitton Taška Na Notebook, Tenisky Louis Vuitton Damske, Tenisky Louis Vuitton Cena, Michael Kors Slovakia, Okuliare Louis Vuitton Evidence, Louis Vuitton Okuliare Damske, Kabelka Louis Vuitton Neverfull, Kabelky Louis Vuitton Original, Slnecne Okuliare Louis Vuitton Fake, Longchamp Le Pliage Cena, Louis Vuitton Kabelka Na Predaj, Louis Vuitton Kabelky, Michael Kors Kabelky Slovensko, Okuliare Louis Vuitton Unisex, Louis Vuitton Kabelky Mimibazar, Michael Kors Bags Sale, Louis Vuitton Kabelky Fejky, Louis Vuitton Shoes, Louis Vuitton Shop Outlet, Longchamp Bags Online, Louis Vuitton Topanky Bazar, Kabelka Louis Vuitton Sunrise Foxtail, Kabelky Louis Vuitton Za Velkoobchodne Ceny, Michael Kors Slovensko, Louis Vuitton Online Shop Slovensko, Louis Vuitton Praha, Peňaženka Louis Vuitton Original, Lv Penazenky, Kabelka Louis Vuitton Cez Plece, Michael Kors Kabelka, Louis Vuitton Fake Sk, Vuitton Kabelky, Longchamp Le Pliage Medium, Louis Vuitton Neverfull Cena, Longchamp Kabelky Bratislava, Longchamp Le Pliage Travel Bag, Longchamp Le Pliage Price, Louis Vuitton Topanky Ceny, Louis Vuitton Kabelky Original, Louis Vuitton Kabelka S Chvostom, Louis Vuitton Topanky Panske, Michael Kors Bazar, Longchamp Bags, Louis Vuitton Neverfull Monogram, Louis Vuitton Kabelky Eshop, Longchamp Wien, Louis Vuitton Pásek, Lv Kabelky, Longchamp Kabelky Praha, Michael Kors Bags